STATIONERY - CUSTOM ILLUSTRATIONS - WEDDINGS - GIFTS
CUSTOM ILLUSTRATIONS - WEDDINGS - GIFTS

BOXED NOTE CARDS - ODB - DACHSHUND

$ 18.00

ODD BALLS

DACHSHUND 

SIZE: 4.5" X 6.25" FOLDED NOTE

QUANTITY: 10 CARDS AND WHITE ENVELOPES